Księgowość Accurate na Facebook Księgowość Accurate na Google Plus

Zakres usług

Accurate dostosowuje ofertę prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych w oparciu o potrzeby i chęć zaangażowania Państwa w tę sferę. Skala zaangażowania Podatnika może być różna. Może się ono oprzeć o osobiste wypełnianie tylko koniecznych czynności, aż po szerokie zainteresowanie, dzięki bieżącej możliwości wglądu we własne księgi rachunkowe online.

Accurate dając odpowiedź płynącym z rynku oczekiwaniom i potrzebom Klientów, oferuje szeroki zakres usług. Poczynając od tych niezbędnych, prowadzacych do prawidłowych rozliczeń z fiskusem, a kończąc na rozbudowanych, wynikających z przepisów szczególnych lub zapotrzebowania informacyjnego Przedsiębiorcy.

W ramach oferty możliwa jest obsługa w języku angielskim i niemieckim.

Szczegóły i indywidualne wymagania omawiane są zawsze osobiście z Zainteresowanym, w zwiazku z czym prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy w celu umówienia spotkania.

 

Usługi standardowe:

 • Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (KPiR)
 • Prowadzenie ksiąg handlowych (ksiąg rachunkowych)
 • Prowadzenie ewidencji ryczałtowych
 • Rozliczenia podatkowe okresowe i roczne (PIT,CIT,VAT,..)
 • Sprawozdawczość do NBP, UC, US
 • Sprawozdawczość statystyczna
 • Obsługa w zakresie kadr i płac
 • Nadzór działem księgowym Podatnika
 • Obsługa Podatników również w języku angielskim i niemieckim

 

Przykładowe usługi zaawansowane:

 • sporządzanie okresowych raportów finansowych zgodnie z korporacyjnymi wymaganiami właściciela kapitału (spółki matki)
 • nadzór nad prawidłowością działania i rozliczeń podatkowych wewnętrznego działu księgowego lub kadrowego Podatnika
Accurate księgowość i biuro rachunkowe z Gorzowa
  • księgi przychodów i rozchodów
  • księgi rachunkowe
  • prowadzenie ewidencji ryczałtowej
  • rozliczenia podatkowe
  • sprawozdawczość do NBP, UC, US
  • sprawozdawczość statystyczna
  • obsługa w zakresie kadr i płac
  • nadzór działem księgowym Podatnika
  • obsługa również w języku angielskim i niemieckim

Accurate dostosowuje ofertę prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych w oparciu o potrzeby i chęć zaangażowania Państwa w tę sferę. Skala zaangażowania Podatnika może być różna. Może się ono oprzeć o osobiste wypełnianie tylko koniecznych czynności, aż po szerokie zainteresowanie, dzięki bieżącej możliwości wglądu we własne księgi rachunkowe online.

Accurate dając odpowiedź płynącym z rynku oczekiwaniom i potrzebom Klientów, oferuje szeroki zakres usług. Poczynając od tych niezbędnych, prowadzacych do prawidłowych rozliczeń z fiskusem, a kończąc na rozbudowanych, wynikających z przepisów szczególnych lub zapotrzebowania informacyjnego Przedsiębiorcy.

W ramach oferty możliwa jest obsługa w języku angielskim i niemieckim.

Szczegóły i indywidualne wymagania omawiane są zawsze osobiście z Zainteresowanym, w zwiazku z czym prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy w celu umówienia spotkania.

 

Usługi standardowe:

 • Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (KPiR)
 • Prowadzenie ksiąg handlowych (ksiąg rachunkowych)
 • Prowadzenie ewidencji ryczałtowych
 • Rozliczenia podatkowe okresowe i roczne (PIT,CIT,VAT,..)
 • Sprawozdawczość do NBP, UC, US
 • Sprawozdawczość statystyczna
 • Obsługa w zakresie kadr i płac
 • Nadzór działem księgowym Podatnika
 • Obsługa Podatników również w języku angielskim i niemieckim

 

Przykładowe usługi zaawansowane:

 • sporządzanie okresowych raportów finansowych zgodnie z korporacyjnymi wymaganiami właściciela kapitału (spółki matki)
 • nadzór nad prawidłowością działania i rozliczeń podatkowych wewnętrznego działu księgowego lub kadrowego Podatnika
Created by haiNET Powered by Quick.CMS