Księgowość Accurate na Facebook Księgowość Accurate na Google Plus

AC w całości w kosztach przy leasingu

 • AC w całości w kosztach przy leasingu

  AC w całości w kosztach przy leasingu

W przypadku gdy na podstawie umowy leasingu samochodu osobowego ciężar ubezpieczenia OC, AC i NNW ponoszony przez oddającego rzecz do używania jest przeniesiony na korzystającego poprzez wkalkulowanie kosztów tego ubezpieczenia w ratę leasingową, to kwota tej raty w całości stanowi u korzystającego koszt uzyskania przychodu.

Tak wynika z wyroku WSA w Gdańsku z 7 października 2015 r., sygn. akt I SA/Gd 1033/15 (orzeczenie nieprawomocne).

(...)

Rozpoznając skargę podatnika na interpretację indywidualną, WSA w Gdańsku wskazał, że organ interpretacyjny trafnie wywiódł, że przy rozliczaniu kosztów z tytułu ubezpieczenia samochodów osobowych będących przedmiotem leasingu operacyjnego może mieć zastosowanie art. 16 ust. 1 pkt 49 updop. (...)  dyspozycją tego przepisu objęte są tylko składki z tytułu ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od skutków uszkodzenia, zniszczenia i kradzieży, tzw. autocasco (AC). W rezultacie, jeżeli wartość leasingowanego samochodu przyjęta dla celów ubezpieczenia przekracza równowartość 20.000 euro (...), to składki, których wysokość jest uzależniona od wartości samochodu, tj. składki na ubezpieczenie AC, mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, z uwzględnieniem ograniczenia wynikającego z powołanego przepisu.

WSA podkreślił jednak, że wspomniane ograniczenie odnosi się wyłącznie do składek na ubezpieczenie samochodu ponoszonych przez ubezpieczającego. (...). Fakt, że wysokość rat leasingowych obejmuje składki ubezpieczenia opłacane przez leasingodawcę, nie oznacza, że podatnik może być uznany za podmiot ubezpieczający samochody, który uiszcza składki ubezpieczeniowe na rzecz ubezpieczyciela. Skoro zatem podatnik ponosi ekonomiczny ciężar składek ubezpieczenia opłacanych przez leasingodawcę jedynie ze względu na sposób kalkulacji opłat wymaganych z tytułu zawartych umów leasingu i umów serwisowych, to analizowany przepis art. 16 ust. 1 pkt 49 updop nie może mieć w tej sytuacji zastosowania.

Pobrane z gofin.pl

Accurate księgowość i biuro rachunkowe z Gorzowa
  • księgi przychodów i rozchodów
  • księgi rachunkowe
  • prowadzenie ewidencji ryczałtowej
  • rozliczenia podatkowe
  • sprawozdawczość do NBP, UC, US
  • sprawozdawczość statystyczna
  • obsługa w zakresie kadr i płac
  • nadzór działem księgowym Podatnika
  • obsługa również w języku angielskim i niemieckim

W przypadku gdy na podstawie umowy leasingu samochodu osobowego ciężar ubezpieczenia OC, AC i NNW ponoszony przez oddającego rzecz do używania jest przeniesiony na korzystającego poprzez wkalkulowanie kosztów tego ubezpieczenia w ratę leasingową, to kwota tej raty w całości stanowi u korzystającego koszt uzyskania przychodu.

Tak wynika z wyroku WSA w Gdańsku z 7 października 2015 r., sygn. akt I SA/Gd 1033/15 (orzeczenie nieprawomocne).

(...)

Rozpoznając skargę podatnika na interpretację indywidualną, WSA w Gdańsku wskazał, że organ interpretacyjny trafnie wywiódł, że przy rozliczaniu kosztów z tytułu ubezpieczenia samochodów osobowych będących przedmiotem leasingu operacyjnego może mieć zastosowanie art. 16 ust. 1 pkt 49 updop. (...)  dyspozycją tego przepisu objęte są tylko składki z tytułu ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od skutków uszkodzenia, zniszczenia i kradzieży, tzw. autocasco (AC). W rezultacie, jeżeli wartość leasingowanego samochodu przyjęta dla celów ubezpieczenia przekracza równowartość 20.000 euro (...), to składki, których wysokość jest uzależniona od wartości samochodu, tj. składki na ubezpieczenie AC, mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, z uwzględnieniem ograniczenia wynikającego z powołanego przepisu.

WSA podkreślił jednak, że wspomniane ograniczenie odnosi się wyłącznie do składek na ubezpieczenie samochodu ponoszonych przez ubezpieczającego. (...). Fakt, że wysokość rat leasingowych obejmuje składki ubezpieczenia opłacane przez leasingodawcę, nie oznacza, że podatnik może być uznany za podmiot ubezpieczający samochody, który uiszcza składki ubezpieczeniowe na rzecz ubezpieczyciela. Skoro zatem podatnik ponosi ekonomiczny ciężar składek ubezpieczenia opłacanych przez leasingodawcę jedynie ze względu na sposób kalkulacji opłat wymaganych z tytułu zawartych umów leasingu i umów serwisowych, to analizowany przepis art. 16 ust. 1 pkt 49 updop nie może mieć w tej sytuacji zastosowania.

Pobrane z gofin.pl

Created by haiNET Powered by Quick.CMS