Księgowość Accurate na Facebook Księgowość Accurate na Google Plus

Koniec korekty kosztów z tytułu niezapłaconej faktury

 • Koniec korekty kosztów z tytułu niezapłaconej faktury

  Koniec korekty kosztów z tytułu niezapłaconej faktury

Za niespełna miesiąc przestają obowiązywać regulacje zawarte w art. 24d ustawy o PIT oraz w art. 15b ustawy o CIT obligujące podatników, którzy nie dokonali zapłaty w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności kwot wynikających z otrzymanych faktur (rachunków), umów bądź innych dokumentów, do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z tych dokumentów.

W zamyśle ustawodawcy wprowadzenie od 2013 r. obowiązku korekty kosztów miało się przyczynić do likwidacji zatorów płatniczych i poprawy płynności finansowej przedsiębiorców. W praktyce jednak regulacja ta nie przyniosła oczekiwanych efektów. Co więcej, była powszechnie krytykowana z uwagi na odwrotny skutek – obciążenie przedsiębiorców dodatkowymi kosztami. Uzasadniając potrzebę likwidacji tych przepisów, ustawodawca przyznał, że przepisy, które w założeniu miały pomóc najmniejszym i najsłabszym podmiotom na rynku, de facto im zaszkodziły. Ponadto ze względu na to, że zagraniczne przedsiębiorstwa mające siedzibę poza Polską nie miały obowiązku respektowania polskich przepisów dotyczących korekty kosztów, wprowadzone regulacje w istocie dotyczyły tylko polskich przedsiębiorców (firm będących podatnikami podatku dochodowego w Polsce).

(...)

Nie tylko biuro rachunkowe Accurate pochwala ten pomysł :)

Pobrane z Gazeta Prawna z dnia 7 grudnia 2015

Accurate księgowość i biuro rachunkowe z Gorzowa
  • księgi przychodów i rozchodów
  • księgi rachunkowe
  • prowadzenie ewidencji ryczałtowej
  • rozliczenia podatkowe
  • sprawozdawczość do NBP, UC, US
  • sprawozdawczość statystyczna
  • obsługa w zakresie kadr i płac
  • nadzór działem księgowym Podatnika
  • obsługa również w języku angielskim i niemieckim

Za niespełna miesiąc przestają obowiązywać regulacje zawarte w art. 24d ustawy o PIT oraz w art. 15b ustawy o CIT obligujące podatników, którzy nie dokonali zapłaty w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności kwot wynikających z otrzymanych faktur (rachunków), umów bądź innych dokumentów, do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z tych dokumentów.

W zamyśle ustawodawcy wprowadzenie od 2013 r. obowiązku korekty kosztów miało się przyczynić do likwidacji zatorów płatniczych i poprawy płynności finansowej przedsiębiorców. W praktyce jednak regulacja ta nie przyniosła oczekiwanych efektów. Co więcej, była powszechnie krytykowana z uwagi na odwrotny skutek – obciążenie przedsiębiorców dodatkowymi kosztami. Uzasadniając potrzebę likwidacji tych przepisów, ustawodawca przyznał, że przepisy, które w założeniu miały pomóc najmniejszym i najsłabszym podmiotom na rynku, de facto im zaszkodziły. Ponadto ze względu na to, że zagraniczne przedsiębiorstwa mające siedzibę poza Polską nie miały obowiązku respektowania polskich przepisów dotyczących korekty kosztów, wprowadzone regulacje w istocie dotyczyły tylko polskich przedsiębiorców (firm będących podatnikami podatku dochodowego w Polsce).

(...)

Nie tylko biuro rachunkowe Accurate pochwala ten pomysł :)

Pobrane z Gazeta Prawna z dnia 7 grudnia 2015

Created by haiNET Powered by Quick.CMS