Księgowość Accurate na Facebook Księgowość Accurate na Google Plus

Koronawirus: Nowe zwolnienie z ZUS. Kto nie zapłaci składek za kolejne 3 miesiące?

 • Koronawirus: Nowe zwolnienie z ZUS. Kto nie zapłaci składek za kolejne 3 miesiące?

  Koronawirus: Nowe zwolnienie z ZUS. Kto nie zapłaci składek za kolejne 3 miesiące?

Uchwalona właśnie nowelizacja tarczy antykryzysowej przedłuża zwolnienie ze składek ZUS na kolejne 3 miesiące. Z wydłużonego zwolnienia skorzysta znacznie więcej firm niż pierwotnie zakładano.

Przypomnijmy, że podstawowe zwolnienie ze składek ZUS zostało wprowadzone przepisami tzw. tarczy antykryzysowej i obejmowało okres od marca do maja 2020 roku. Z opłacania składek ZUS zwolnione zostały wówczas wszystkie osoby prowadzące działalność gospodarczą, które były płatnikami składek dla innych osób. W przypadku zaś osób samozatrudnionych, zwolnienie objęło tych przedsiębiorców, których przychody nie przekraczały kwoty 15681 zł. Szczegółowe warunki uzyskania zwolnienia z ZUS opisywaliśmy w tym artykule.

Ostatnim miesiącem zwolnienia ze składek ZUS był miesiąc maj. Oznacza to, że składki ZUS za miesiąc czerwiec (z terminem płatności w lipcu) przedsiębiorcy musieli już opłacić na normalnych zasadach, według obowiązujących przed epidemią stawek.

Z powodu wciąż trudnej sytuacji w wielu branżach, Ministerstwo Rozwoju już w zeszłym miesiącu zapowiedziało jednak wprowadzenie dodatkowego zwolnienia z ZUS dla firm najbardziej dotkniętych skutkami epidemii koronawirusa. Niestety, na szczegóły nowego rozwiązania musieliśmy poczekać ponad miesiąc.

Przypomnijmy, że w pierwotnych założeniach, dodatkowe zwolnienie ze składek ZUS miało objąć przedsiębiorców działających jedynie w sześciu branżach. Kody PKD tych branż opisywaliśmy w tym artykule.

Ostateczna wersja ustawy uchwalona właśnie przez Sejm przewiduje jednak znaczne rozszerzenie zwolnienia. Kolejne trzy miesiące zwolnienia przysługiwać będą bowiem osobom prowadzącym działalności objęte aż jedenastoma kodami PKD. Zwolnieniem ze składek ZUS objęci zostaną zatem przedsiębiorcy działający w następujących branżach:

 • 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
 • 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 • 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 79.11.A Działalność agentów turystycznych
 • 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
 • 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 • 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
 • 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
 • 93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni
 • 93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

Zwolnienie ze składek ZUS dla powyższych branż przysługiwać będzie jednak tylko w przypadku, gdy dany kod PKD dotyczy przeważającej działalności danego przedsiębiorcy.

Uzyskanie kolejnego zwolnienia ze składek ZUS nie będzie uzależnione od wysokości przychodów przedsiębiorcy, jak miało to miejsce przy pierwszym zwolnieniu.

Nie oznacza to jednak, że przedsiębiorcy z wymienionych wyżej branż otrzymają zwolnienie automatycznie. Spełniony musi być bowiem inny warunek. Zwolnienie z ZUS na kolejne 3 miesiące uzyskają jedynie Ci przedsiębiorcy, którzy wykażą, iż przychód osiągnięty w pierwszym miesiącu, za który składany jest wniosek, był niższy o co najmniej 80% w stosunku do przychodu uzyskanego w analogicznym miesiącu roku 2019.

Zgodnie z nowymi przepisami, zwolnieniem objęte zostaną zarówno składki na ubezpieczenie społeczne (składka emerytalna, rentowa, chorobowa i wypadkowa), jak i składka na Fundusz Pracy oraz składka zdrowotna.

Nowe zwolnienie z ZUS obejmie okres trzech kolejnych miesięcy. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom, okres ten nie będzie jednak liczony od lipca do września, lecz od czerwca do sierpnia 2020 roku. Tym samym zachowana zostanie 6-miesięczna ciągłość okresu zwolnienia. Osoby uprawnione do wydłużonego zwolnienia, pierwsze składki ZUS zapłacą więc dopiero w październiku 2020 roku.

Co istotne, uchwalone przez Sejm przepisy przewidują, że składki już zapłacone, zostaną przedsiębiorcom zwrócone. Dla przedsiębiorców, którzy zapłacili już składki ZUS za czerwiec i lipiec, złożenie wniosku o przedłużenie zwolnienia z ZUS oznaczać będzie zatem zwrot zapłaconych kwot.

Nowa ustawa przewiduje, iż wnioski o kolejne zwolnienie ze składek ZUS będzie można składać w terminie do 30 listopada 2020 roku. Pełna treść nowych przepisów dostępna jest na tej stronie.

Źródło: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Accurate księgowość i biuro rachunkowe z Gorzowa
  • księgi przychodów i rozchodów
  • księgi rachunkowe
  • prowadzenie ewidencji ryczałtowej
  • rozliczenia podatkowe
  • sprawozdawczość do NBP, UC, US
  • sprawozdawczość statystyczna
  • obsługa w zakresie kadr i płac
  • nadzór działem księgowym Podatnika
  • obsługa również w języku angielskim i niemieckim

Uchwalona właśnie nowelizacja tarczy antykryzysowej przedłuża zwolnienie ze składek ZUS na kolejne 3 miesiące. Z wydłużonego zwolnienia skorzysta znacznie więcej firm niż pierwotnie zakładano.

Przypomnijmy, że podstawowe zwolnienie ze składek ZUS zostało wprowadzone przepisami tzw. tarczy antykryzysowej i obejmowało okres od marca do maja 2020 roku. Z opłacania składek ZUS zwolnione zostały wówczas wszystkie osoby prowadzące działalność gospodarczą, które były płatnikami składek dla innych osób. W przypadku zaś osób samozatrudnionych, zwolnienie objęło tych przedsiębiorców, których przychody nie przekraczały kwoty 15681 zł. Szczegółowe warunki uzyskania zwolnienia z ZUS opisywaliśmy w tym artykule.

Ostatnim miesiącem zwolnienia ze składek ZUS był miesiąc maj. Oznacza to, że składki ZUS za miesiąc czerwiec (z terminem płatności w lipcu) przedsiębiorcy musieli już opłacić na normalnych zasadach, według obowiązujących przed epidemią stawek.

Z powodu wciąż trudnej sytuacji w wielu branżach, Ministerstwo Rozwoju już w zeszłym miesiącu zapowiedziało jednak wprowadzenie dodatkowego zwolnienia z ZUS dla firm najbardziej dotkniętych skutkami epidemii koronawirusa. Niestety, na szczegóły nowego rozwiązania musieliśmy poczekać ponad miesiąc.

Przypomnijmy, że w pierwotnych założeniach, dodatkowe zwolnienie ze składek ZUS miało objąć przedsiębiorców działających jedynie w sześciu branżach. Kody PKD tych branż opisywaliśmy w tym artykule.

Ostateczna wersja ustawy uchwalona właśnie przez Sejm przewiduje jednak znaczne rozszerzenie zwolnienia. Kolejne trzy miesiące zwolnienia przysługiwać będą bowiem osobom prowadzącym działalności objęte aż jedenastoma kodami PKD. Zwolnieniem ze składek ZUS objęci zostaną zatem przedsiębiorcy działający w następujących branżach:

 • 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
 • 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 • 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 79.11.A Działalność agentów turystycznych
 • 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
 • 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 • 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
 • 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
 • 93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni
 • 93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

Zwolnienie ze składek ZUS dla powyższych branż przysługiwać będzie jednak tylko w przypadku, gdy dany kod PKD dotyczy przeważającej działalności danego przedsiębiorcy.

Uzyskanie kolejnego zwolnienia ze składek ZUS nie będzie uzależnione od wysokości przychodów przedsiębiorcy, jak miało to miejsce przy pierwszym zwolnieniu.

Nie oznacza to jednak, że przedsiębiorcy z wymienionych wyżej branż otrzymają zwolnienie automatycznie. Spełniony musi być bowiem inny warunek. Zwolnienie z ZUS na kolejne 3 miesiące uzyskają jedynie Ci przedsiębiorcy, którzy wykażą, iż przychód osiągnięty w pierwszym miesiącu, za który składany jest wniosek, był niższy o co najmniej 80% w stosunku do przychodu uzyskanego w analogicznym miesiącu roku 2019.

Zgodnie z nowymi przepisami, zwolnieniem objęte zostaną zarówno składki na ubezpieczenie społeczne (składka emerytalna, rentowa, chorobowa i wypadkowa), jak i składka na Fundusz Pracy oraz składka zdrowotna.

Nowe zwolnienie z ZUS obejmie okres trzech kolejnych miesięcy. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom, okres ten nie będzie jednak liczony od lipca do września, lecz od czerwca do sierpnia 2020 roku. Tym samym zachowana zostanie 6-miesięczna ciągłość okresu zwolnienia. Osoby uprawnione do wydłużonego zwolnienia, pierwsze składki ZUS zapłacą więc dopiero w październiku 2020 roku.

Co istotne, uchwalone przez Sejm przepisy przewidują, że składki już zapłacone, zostaną przedsiębiorcom zwrócone. Dla przedsiębiorców, którzy zapłacili już składki ZUS za czerwiec i lipiec, złożenie wniosku o przedłużenie zwolnienia z ZUS oznaczać będzie zatem zwrot zapłaconych kwot.

Nowa ustawa przewiduje, iż wnioski o kolejne zwolnienie ze składek ZUS będzie można składać w terminie do 30 listopada 2020 roku. Pełna treść nowych przepisów dostępna jest na tej stronie.

Źródło: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Created by haiNET Powered by Quick.CMS