Księgowość Accurate na Facebook Księgowość Accurate na Google Plus

Minister Finansów wydał ważne objaśnieni

 • Minister Finansów wydał ważne objaśnieni

  Minister Finansów wydał ważne objaśnieni

Dotyczą one paragonów fiskalnych z numerem NIP nabywcy do wartości 450 zł. (link poniżej)

Z wyjaśnień wynika, że nie tylko nie należy wystawiać  faktur do wcześniej wystawionego paragonu z NIP, ale więcej w przypadku wystawienia faktury, powstaje dodatkowe zobowiązanie podatkowe!

„Z dniem 1 stycznia 2020 r. zmieniły się zasady wystawiania faktur do paragonów fiskalnych. Zgodnie z nowymi regulacjami w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, potwierdzonej paragonem fiskalnym, fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon ten zawiera numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, dalej zwany „numer NIP nabywcy”. Jeśli podatnik wystawił fakturę z naruszeniem wyżej powołanych warunków, organ podatkowy ustala temu podatnikowi dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze” (...)

W praktyce  mamy do czynienia z taką sytuacją na stacjach benzynowych czy w marketach!

Koniecznie zapoznaj się z treścią objaśnień!

Pytanie jaka będzie praktyka w trakcie kontroli podatkowych?

https://www.gov.pl/

Źródło FB: Monika Król-Stępień - Ekonomista; Pasjonat rachunkowości i podatków

Accurate księgowość i biuro rachunkowe z Gorzowa
  • księgi przychodów i rozchodów
  • księgi rachunkowe
  • prowadzenie ewidencji ryczałtowej
  • rozliczenia podatkowe
  • sprawozdawczość do NBP, UC, US
  • sprawozdawczość statystyczna
  • obsługa w zakresie kadr i płac
  • nadzór działem księgowym Podatnika
  • obsługa również w języku angielskim i niemieckim

Dotyczą one paragonów fiskalnych z numerem NIP nabywcy do wartości 450 zł. (link poniżej)

Z wyjaśnień wynika, że nie tylko nie należy wystawiać  faktur do wcześniej wystawionego paragonu z NIP, ale więcej w przypadku wystawienia faktury, powstaje dodatkowe zobowiązanie podatkowe!

„Z dniem 1 stycznia 2020 r. zmieniły się zasady wystawiania faktur do paragonów fiskalnych. Zgodnie z nowymi regulacjami w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, potwierdzonej paragonem fiskalnym, fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon ten zawiera numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, dalej zwany „numer NIP nabywcy”. Jeśli podatnik wystawił fakturę z naruszeniem wyżej powołanych warunków, organ podatkowy ustala temu podatnikowi dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze” (...)

W praktyce  mamy do czynienia z taką sytuacją na stacjach benzynowych czy w marketach!

Koniecznie zapoznaj się z treścią objaśnień!

Pytanie jaka będzie praktyka w trakcie kontroli podatkowych?

https://www.gov.pl/

Źródło FB: Monika Król-Stępień - Ekonomista; Pasjonat rachunkowości i podatków

Created by haiNET Powered by Quick.CMS