Księgowość Accurate na Facebook Księgowość Accurate na Google Plus

Płatność podatku w zaliczkach uproszczonych-czas na decyzję do 20 lutego 2016

 • Płatność podatku w zaliczkach uproszczonych-czas na decyzję do 20 lutego 2016

  Płatność podatku w zaliczkach uproszczonych-czas na decyzję do 20 lutego 2016

Podatnicy (CIT i PIT), którzy po raz pierwszy wybierają w 2016 r. opłacanie zaliczek na podatek dochodowy w uproszczonej formie, muszą o tym zawiadomić - w formie pisemnej - właściwego naczelnika urzędu skarbowego:

 • podatnicy CIT - w terminie wpłaty pierwszej zaliczki w roku podatkowym, w którym po raz pierwszy wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek (podatnicy, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym i którzy zamierzają opłacać w 2016 r. uproszczone zaliczki - do 20 lutego 2016r.),
 • podatnicy PIT - do 20 lutego 2016 r.

Powyższe zawiadomienie dotyczy również lat następnych. Jeśli więc podatnik w poprzednich latach wybrał zaliczki uproszczone i kontynuuje ten sposób płacenia zaliczek, to nie musi składać ww. zawiadomienia.

Jeśli natomiast podatnik w poprzednim roku opłacał zaliczki uproszczone, a w bieżącym roku zamierza zrezygnować z tej formy opłacania zaliczek, to musi o tym zawiadomić, pisemnie, właściwego naczelnika urzędu skarbowego w analogicznych terminach jak przy wyborze zaliczek uproszczonych.

Ważne! Zaliczek uproszczonych nie mogą wybrać podatnicy, którzy po raz pierwszy podjęli działalność w roku podatkowym albo w roku poprzedzającym dany rok podatkowy. To oznacza, że w 2016 r. uproszczonych zaliczek nie mogą opłacać podatnicy, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w 2016 r. lub w 2015 r.

Pobrane z gofin.pl

Accurate księgowość i biuro rachunkowe z Gorzowa
  • księgi przychodów i rozchodów
  • księgi rachunkowe
  • prowadzenie ewidencji ryczałtowej
  • rozliczenia podatkowe
  • sprawozdawczość do NBP, UC, US
  • sprawozdawczość statystyczna
  • obsługa w zakresie kadr i płac
  • nadzór działem księgowym Podatnika
  • obsługa również w języku angielskim i niemieckim

Podatnicy (CIT i PIT), którzy po raz pierwszy wybierają w 2016 r. opłacanie zaliczek na podatek dochodowy w uproszczonej formie, muszą o tym zawiadomić - w formie pisemnej - właściwego naczelnika urzędu skarbowego:

 • podatnicy CIT - w terminie wpłaty pierwszej zaliczki w roku podatkowym, w którym po raz pierwszy wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek (podatnicy, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym i którzy zamierzają opłacać w 2016 r. uproszczone zaliczki - do 20 lutego 2016r.),
 • podatnicy PIT - do 20 lutego 2016 r.

Powyższe zawiadomienie dotyczy również lat następnych. Jeśli więc podatnik w poprzednich latach wybrał zaliczki uproszczone i kontynuuje ten sposób płacenia zaliczek, to nie musi składać ww. zawiadomienia.

Jeśli natomiast podatnik w poprzednim roku opłacał zaliczki uproszczone, a w bieżącym roku zamierza zrezygnować z tej formy opłacania zaliczek, to musi o tym zawiadomić, pisemnie, właściwego naczelnika urzędu skarbowego w analogicznych terminach jak przy wyborze zaliczek uproszczonych.

Ważne! Zaliczek uproszczonych nie mogą wybrać podatnicy, którzy po raz pierwszy podjęli działalność w roku podatkowym albo w roku poprzedzającym dany rok podatkowy. To oznacza, że w 2016 r. uproszczonych zaliczek nie mogą opłacać podatnicy, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w 2016 r. lub w 2015 r.

Pobrane z gofin.pl

Created by haiNET Powered by Quick.CMS