Księgowość Accurate na Facebook Księgowość Accurate na Google Plus

Wyższe limity dla małych podatników PIT i CIT w 2021 r.

 • Wyższe limity dla małych podatników PIT i CIT w 2021 r.

  Wyższe limity dla małych podatników PIT i CIT w 2021 r.

W 2021 r. wzrośnie limit uprawniający do korzystania ze statusu małego podatnika PIT i CIT. Wyniesie on 9 031 000 zł. W 2020 r. limit ten wynosi 8 747 000 zł.

Małym podatnikiem PIT i CIT jest  podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro.

Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł. Średni kurs euro ogłoszony przez NBP na 1 października 2020 r. wyniósł 4,5153 zł/euro (tabela nr 192/A/NBP/2020). Zatem limit przychodów za 2020 r., decydujący o statusie małego podatnika w 2021 r., wynosi: 2 000 000 euro × 4,5153 zł/euro = 9 030 600 zł, co w zaokrągleniu do 1000 zł daje kwotę 9 031 000 zł.

Podstawa prawna:

 • art. 5a pkt 20 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1426; ost. zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1565
 • art. 4a pkt 10 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1406; ost. zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1565

Pobrane z TAX & DUTY Grupa Partnerska Podatkowo - Celna

Accurate księgowość i biuro rachunkowe z Gorzowa
  • księgi przychodów i rozchodów
  • księgi rachunkowe
  • prowadzenie ewidencji ryczałtowej
  • rozliczenia podatkowe
  • sprawozdawczość do NBP, UC, US
  • sprawozdawczość statystyczna
  • obsługa w zakresie kadr i płac
  • nadzór działem księgowym Podatnika
  • obsługa również w języku angielskim i niemieckim

W 2021 r. wzrośnie limit uprawniający do korzystania ze statusu małego podatnika PIT i CIT. Wyniesie on 9 031 000 zł. W 2020 r. limit ten wynosi 8 747 000 zł.

Małym podatnikiem PIT i CIT jest  podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro.

Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł. Średni kurs euro ogłoszony przez NBP na 1 października 2020 r. wyniósł 4,5153 zł/euro (tabela nr 192/A/NBP/2020). Zatem limit przychodów za 2020 r., decydujący o statusie małego podatnika w 2021 r., wynosi: 2 000 000 euro × 4,5153 zł/euro = 9 030 600 zł, co w zaokrągleniu do 1000 zł daje kwotę 9 031 000 zł.

Podstawa prawna:

 • art. 5a pkt 20 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1426; ost. zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1565
 • art. 4a pkt 10 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1406; ost. zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1565

Pobrane z TAX & DUTY Grupa Partnerska Podatkowo - Celna

Created by haiNET Powered by Quick.CMS