Księgowość Accurate na Facebook Księgowość Accurate na Google Plus

Wzrosną składki od przedsiębiorców w 2021 roku

 • Wzrosną składki od przedsiębiorców w 2021 roku

  Wzrosną składki od przedsiębiorców w 2021 roku

Pomimo zapewnień rządu i popierającej go koalicji o konieczności wspierania przedsiębiorców w związku z konsekwencjami wystąpienia epidemii koronawirusa, w 2021 roku należy spodziewać się wzrostu składek na ubezpieczenia społeczne dla samozatrudnionych.

Przełom czerwca i lipca to tradycyjnie czas prezentacji założeń do budżetu państwa na kolejny rok. Rząd planuje wpływy i wydatki, a przedsiębiorcy podejmują decyzje o cenach swoich produktów, zatrudnieniu pracowników, czy ubieganiu się kredyty na inwestycje. Nieco inaczej jest w 2020 roku. Wystąpienie koronawirusa i całkowite zamkniecie gospodarki sprawiło, że niepewność przedsiębiorców wzrosła. Tę niepewność potęguje także sytuacja w obszarze kalkulacji kosztów prowadzenia firmy w Polsce. Brak informacji o planowanych na 2021 rok daninach publicznych zmusza firmy do jeszcze większego wysiłku prowadzenia firm.

O ile wzrosną składki w przyszłym roku

Zgodnie z danymi GUS, przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2020 r. wyniosło 5286,00 zł. Co oznacza wzrost rok do roku o ponad 180 zł. Należy zatem oczekiwać, że wartość ta będzie wzrastać i zostanie zaplanowana na rok 2021 na poziomie zbliżonym do 5500,00 zł

Prawdopodobnie więc wartości, od których ustalane będą składki na ubezpieczenia społeczne w 2021 roku będzie należało obliczać od kwoty około 5500,00 zł. Należy zwrócić uwagę, że składki na ubezpieczenia społeczne w przypadku pozarolniczej działalności gospodarczej oblicza się  od podstawy wymiaru nie niższej nić 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Można szacować, że wartość ta na 2021 rok ustalona zostanie przy uwzględnieniu 5 proc. wzrostu - z 5227,00 zł do około 5500,00 zł.  Z kolei w przypadku składki zdrowotnej podstawa wymiaru składki nie może być niższa niż 75 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2020 r., która także może wynieść około 5500,00 zł.

Przyjmując wskazane powyżej wartości można oszacować, że łączna wysokości składek w 2021 roku, płaconych przez samozatrudnionych, wyniesienie 1496,22 zł, co oznacza wzrost o 64,74 zł.

Źródło: prawo.pl

Accurate księgowość i biuro rachunkowe z Gorzowa
  • księgi przychodów i rozchodów
  • księgi rachunkowe
  • prowadzenie ewidencji ryczałtowej
  • rozliczenia podatkowe
  • sprawozdawczość do NBP, UC, US
  • sprawozdawczość statystyczna
  • obsługa w zakresie kadr i płac
  • nadzór działem księgowym Podatnika
  • obsługa również w języku angielskim i niemieckim

Pomimo zapewnień rządu i popierającej go koalicji o konieczności wspierania przedsiębiorców w związku z konsekwencjami wystąpienia epidemii koronawirusa, w 2021 roku należy spodziewać się wzrostu składek na ubezpieczenia społeczne dla samozatrudnionych.

Przełom czerwca i lipca to tradycyjnie czas prezentacji założeń do budżetu państwa na kolejny rok. Rząd planuje wpływy i wydatki, a przedsiębiorcy podejmują decyzje o cenach swoich produktów, zatrudnieniu pracowników, czy ubieganiu się kredyty na inwestycje. Nieco inaczej jest w 2020 roku. Wystąpienie koronawirusa i całkowite zamkniecie gospodarki sprawiło, że niepewność przedsiębiorców wzrosła. Tę niepewność potęguje także sytuacja w obszarze kalkulacji kosztów prowadzenia firmy w Polsce. Brak informacji o planowanych na 2021 rok daninach publicznych zmusza firmy do jeszcze większego wysiłku prowadzenia firm.

O ile wzrosną składki w przyszłym roku

Zgodnie z danymi GUS, przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2020 r. wyniosło 5286,00 zł. Co oznacza wzrost rok do roku o ponad 180 zł. Należy zatem oczekiwać, że wartość ta będzie wzrastać i zostanie zaplanowana na rok 2021 na poziomie zbliżonym do 5500,00 zł

Prawdopodobnie więc wartości, od których ustalane będą składki na ubezpieczenia społeczne w 2021 roku będzie należało obliczać od kwoty około 5500,00 zł. Należy zwrócić uwagę, że składki na ubezpieczenia społeczne w przypadku pozarolniczej działalności gospodarczej oblicza się  od podstawy wymiaru nie niższej nić 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Można szacować, że wartość ta na 2021 rok ustalona zostanie przy uwzględnieniu 5 proc. wzrostu - z 5227,00 zł do około 5500,00 zł.  Z kolei w przypadku składki zdrowotnej podstawa wymiaru składki nie może być niższa niż 75 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2020 r., która także może wynieść około 5500,00 zł.

Przyjmując wskazane powyżej wartości można oszacować, że łączna wysokości składek w 2021 roku, płaconych przez samozatrudnionych, wyniesienie 1496,22 zł, co oznacza wzrost o 64,74 zł.

Źródło: prawo.pl

Created by haiNET Powered by Quick.CMS